Księgowość spółek na "Estońskim CIT".

Biuro rachunkowe


Masz pytanie ? Zadzwoń!

tel. +48 (56) 651-00-87

mail: kancelaria@taxtor.pl


"Polski Ład " - masz problem podatkowy ? Zadzwoń i umów się na poradę podatkową lub zamów analizę podatkową .
Mamy ofertę  dla małych średnich i dużych firm, mamy ofertę również dla Twojej firmy.


KORZYŚCI  ZE  STAŁEJ  WSPÓŁPRACY:

 • Wzmocnienie bezpieczeństwa Klienta w rozliczeniach podatkowych
 • Korzystanie jednocześnie z wiedzy wielu specjalistów za jedną opłatą
 • Ograniczenie nieterminowości wkonywanych prac
 • Wsparcie Klientów w kontaktach z urzędem skarbowym i ZUS
 • Oszczędność kosztów funkcjonowania firmy
 • Optymalizacja procesów zatrudnienia

  Usługi księgowe - biuro rachunkowe


               Korzystaj z  usługi księgowej z doradztwem podatkowym. Zapewnij sobie bezpieczeństwo i kompleksową obsługę Twojej firmy !!!

        Zlecenie firmie zewnętrznej usług księgowych staje się obecnie wymogiem czasu. Pomaga to w uzyskaniu stałej kontroli co do jakości wykonywanych czynności i przynosi wymierne korzyści finansowe w postaci obniżenia kosztów i pełni bezpieczeństwa Państwa firmy. W ramach pakietu obsługi księgowej zapewniamy bieżące doradztwo podatkowe w wybranym przez Państwa zakresie, w tym reprezentację przed Urzędem Skarbowym i ZUS oraz wysyłkę plików JPK.

  W ramach usług księgowych proponujemy:

  • prowadzenie ksiąg podatkowych i ewidencji ryczałtu
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
  • prowadzenie rejestrów VAT, ewidencji środków trwałych 
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz raportów statystycznych,
  • sporządzanie dokumentów związanych z zakończeniem roku obrotowego,
  • sporządzanie raportów i analiz dla zarządu,
  • zastępstwo głównego księgowego,
  • pomoc w przypadku przeprowadzania kontroli podatkowych i audytu.
  • PROWADZENIE ROZLICZEŃ PODATKU VAT ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

  Rozwój firmy często stwarza nowe problemy i wyzwania. Pomagamy naszym Klientom w identyfikacji oraz wdrażaniu najkorzystniejszych rozwiązań. Oferujemy szeroki zakres usług wspomagających organizację i funkcjonowanie służb księgowych oraz finansowych.       

    W szczególności oferujemy:                                                                                

  • usługi związane z organizacją działu księgowości,
  • zapewnienie efektywnego przepływu informacji i dokumentów finansowych,
  • okresowa weryfikacja ksiąg rachunkowych                                                             
  • księgowość w przeprowadzaniem fuzji i połączeń,
  • pomoc w wyborze i wdrożeniu systemu księgowego
  • doradztwo i pomoc w kompleksowych aspektach księgowych

  Usługi kadrowo-płacowe

  Cel usługi stanowią redukcja kosztów, zachowanie poufności wynagrodzeń oraz uniknięcie błędów z jednoczesnym zwiększeniem standardu świadczenia usług kadrowo-płacowych.

  PŁACE

       Moduł Płace obejmuje swoim zakresem naliczanie wynagrodzeń pracowników, uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń mających wpływ na ich wielkość, stosownie do indywidualnej specyfiki rozwiązań płacowych u Klienta oraz do wiążących postanowień umów, przepisów prawa, regulaminów pracy i wynagradzania:

  • przygotowywanie listy płac dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;
  • przygotowywanie listy płac dla osób zatrudnionych na podstawie umów o dzieło;
  • przygotowywanie listy płac dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń;
  • prowadzenie indywidualnych kartotek wynagrodzeń oraz kartotek zasiłkowych;
  • dokonywanie elektronicznych przelewów na konta pracowników;
  • przygotowywanie pasków wynagrodzeń dla pracowników;
  • sporządzanie druków ZUS RMUA;
  • dokonywanie wydruków przelewów do ZUS i US;
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych i przekazywanie ich drogą
  • elektroniczną do ZUS;
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych (PIT-4, PIT-8A) i przesyłanie ich do Urzędu Skarbowego;
  • wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia;
  • przygotowywanie deklaracji PIT-11, PIT-40 i innych;
  • zgłaszanie i wyrejstrowanie pracowników w ZUS

  Realizację dodatkowych usług:     

  • drukowanie kodowanych pasków wynagrodzeń dla pracowników,
  • sporządzanie deklaracji PFRON,
  • rozliczanie dofinansowań z PFRON,
  • sporządzanie deklaracji statystycznych związanych z wynagrodzeniami,

  Usługa obejmuje ponadto ustalenie i rozliczenie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, ZUS oraz pozostałe czynności związane z wynagrodzeniami.

  KADRY

       Moduł Kadry obejmuje swoim zakresem prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych pracownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami i indywidualnymi wymogami Klienta, pozwalającej na ustalenie wszelkiego rodzaju uprawnień, urlopów i innych informacji niezbędnych do prawidłowego ustalenia wynagrodzeń oraz innych świadczeń i obejmuje:

  • administrowanie aktami osobowymi (archiwizacja, udostępnianie),
  • urlopy - ustalanie wymiaru oraz prowadzenie kartotek urlopowych,
  • prowadzenie rejestru nieobecności z powodu choroby,
  • prowadzenie rejestru aktualności badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
  • przygotowywanie świadectw pracy,
  • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu,
  • przygotowywanie dokumentacji personalnej,
  • przygotowywanie dokumentacji emerytalno-rentowej (druk RP-7 za okres obsługi)

  KORZYŚCI:


  Szybkie wdrożenie
   

  Obniżenie kosztów operacyjnych obsługi personalnej
   

  Optymalizacja procesów kadrowych
   

  Optymalizacja bezpieczeństwa danych personalnych i płacowych
   

  Przekazanie odpowiedzialności przed ZUS i Urzędem Skarbowym